Quy trình đấu nối điện mặt trời mái nhà

  1. 2020/07/14
Trước nhu cầu ngày càng lớn. Nhằm hỗ trợ cho các Nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà, EVN tiếp tục hướng dẫn quy trình đấu nối điện mặt trời mái nhà chi tiết và cụ thể cho các Dự án điện mặt trời như sau:

Nhu cầu điện năng ngày càng tăng cao, cộng với tình trạng biến đổi khí hậu tác động tiêu cực trên toàn thế giới khiến Việt Nam đang phải đối diện bài toán tìm nguồn năng lượng mới. Năng lượng tái tạo trong đó có Điện năng lượng mặt trời hòa lưới với ưu điểm là nguồn năng lượng xanh, sạch, có tiềm năng lớn tại nhiều tỉnh thành Việt Nam và chính là nguồn năng lượng của tương lai gần, vừa có thể bổ sung và hỗ trợ công suất cho các nguồn điện truyền thống, vừa góp phần bảo vệ môi trường. 

Với các Chính sách hỗ trợ lớn từ Đảng và Chính phủ, Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính Trị Về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Nhằm hỗ trợ và hướng dẫn cho các Nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà, vừa qua Tập đoàn điện lực Việt Nam đã công bố về quy trình đấu nối điện mặt trời mái nhà như sau:

 

Theo EVN,