HỆ THỐNG ÐIỆN ÐỘC LẬP (OFF - GRID)

• Vào ban ngày, điện năng tạo ra từ hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng cho tải tiêu thụ trước, sau đó sẽ sạc vào Pin lưu trữ.

• Vào ban đêm, hoặc khi không có ánh nắng mặt trời, điện năng từ Pin lưu trữ sẽ được xả ra để sử dụng cho tải tiêu thụ.


1. Tấm quang điện - 2. Bộ điểu khiển sạc - 3. Pin lưu trữ - 4. Bộ biến tần - 5. Hộp chuyển đổi chính - 6. Thiết bị tải
1. Tấm quang điện - 2. Bộ điểu khiển sạc - 3. Pin lưu trữ - 4. Bộ biến tần - 5. Hộp chuyển đổi chính - 6. Thiết bị tải
Hệ thống Off-Grid ban ngày
Hệ thống Off-Grid ban ngày
Hệ thống Off-Grid ban đêm
Hệ thống Off-Grid ban đêm

HỆ THỐNG ÐIỆN HOÀ LƯỚI (ON - GRID)

Tấm pin năng lượng mặt trời sẽ hấp thu bức xạ từ ánh sáng mặt trời để chuyển đổi dòng điện một chiều (DC), sau đó sẽ đi qua bộ chuyển đổi, còn được gọi là biến tần (Inverter) để chuyển đổi thành dòng điện xoay chiều (AC) cùng pha, tần số với điện lưới.

Từ bộ biến tần, dòng điện AC sẽ di chuyển đến tủ điện để phân phối cung cấp điện đến các thiết bị tải.

Khi điện mặt trời tạo ra nhiều hơn so với nhu cầu sử dụng của thiết bị tải, lượng điện thừa sẽ được đưa lên lưới điện.

• Vào ban ngày, thiết bị tải sẽ ưu tiên dùng điện mặt trời, nếu không đủ sẽ lấy thêm từ lưới điện để bù vào.
• Vào ban đêm hoặc khi không có điện mặt trời, thiết bị sẽ sử dụng điện lưới như bình thường.

Hệ thống phổ thông
Hệ thống cao cấp
Hệ thống vip
1. Tấm quang điện - 2. Bộ biến tần - 3. Hộp chuyển đổi chính -  4. Điện lưới - 5. Các thiết bị tải
1. Tấm quang điện - 2. Bộ biến tần - 3. Hộp chuyển đổi chính - 4. Điện lưới - 5. Các thiết bị tải
Trường hợp dư thừa điện sẽ phát ngược lại vào điện lưới (Hiện tại không áp dụng trường hợp này)
Trường hợp dư thừa điện sẽ phát ngược lại vào điện lưới (Hiện tại không áp dụng trường hợp này)
Vào ban ngày, thiết bị tải sẽ ưu tiên dùng điện mặt trời, nếu không đủ sẽ lấy thêm từ lưới điện để bù vào.
Vào ban ngày, thiết bị tải sẽ ưu tiên dùng điện mặt trời, nếu không đủ sẽ lấy thêm từ lưới điện để bù vào.
Vào ban đêm hoặc khi không có điện mặt trời, thiết bị sẽ sử dụng điện lưới như bình thường.
Vào ban đêm hoặc khi không có điện mặt trời, thiết bị sẽ sử dụng điện lưới như bình thường.

HỆ THỐNG ÐIỆN HOÀ LƯỚI CÓ BÌNH LƯU TRỮ (HYBRID)

Là hệ thống điện mặt trời tích hợp cả hai chức năng của hệ thống điện mặt trời hòa lưới và độc lập:

• Vào ban ngày, thiết bị trong nhà sẽ ưu tiên sử dụng nguồn điện từ hệ thống điện mặt trời. Nếu không đủ công suất, hệ thống sẽ sử dụng năng lượng từ pin lưu trữ để dùng, trường hợp pin lưu trữ vẫn còn thiếu thì hệ thống sẽ lấy thêm điện lưới vào để đáp ứng.
• Vào ban đêm, thiết bị trong nhà sẽ sử dụng nguồn điện từ Pin lưu trữ, nếu nhu cầu sử dụng cao hơn công suất của nguồn pin lưu trữ thì hệ thống sẽ lấy thêm điện lưới để sử dụng.
• Trường hợp cúp điện, hệ thống sẽ ưu tiên cấp điện cho các thiết bị quan trọng được cài đặt trước, sau đó sẽ đến các thiết bị còn lại trong nhà (nếu thừa công suất).

Hệ thống cao cấp hybrid
Hệ thống vip hybrid
Hybrid
Hybrid