Đề xuất mới của Bộ Công Thương về điện mặt trời

  1. 2024/01/17
Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo số 8691/BCT-ĐL, yêu cầu mọi người đóng góp ý kiến về Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ liên quan đến khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà. Theo văn bản này, Bộ Công Thương đưa ra một loạt các chính sách liên quan đến việc sử dụng điện mặt trời trên mái nhà cho mục tiêu sử dụng riêng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân hoặc lưới điện quốc gia.

Có hai tình huống cụ thể liên quan đến phát triển điện mặt trời trên mái nhà:

hai-truong-hơp-dien-mat-troi

  1. Trong trường hợp mái nhà với hệ thống điện mặt trời được kết nối vào lưới điện quốc gia với mục tiêu sử dụng cho riêng mình, và không bán điện cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào, thậm chí không bán điện trở lại lưới điện quốc gia, bao gồm cả việc không cung cấp điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (nghĩa là không tham gia vào hoạt động kinh doanh điện, và không cho phép hoạt động mua bán điện),

  2. Dự thảo cho phép tổ chức và cá nhân lựa chọn có hoặc không có sản lượng điện dư (nếu có) từ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà được đưa vào lưới điện.

Trường hợp 1: Điện mặt trời hòa luói

Trong trường hợp lựa chọn đưa sản lượng điện dư vào lưới điện, nhà nước ghi nhận sản lượng này với giá là 0 đồng (không có thanh toán, nhưng nhà nước cho phép tổ chức và cá nhân duy trì việc kết nối với lưới điện quốc gia để đảm bảo hệ thống điện mặt trời trên mái nhà hoạt động ổn định).

"Trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhân chọn không đưa sản lượng điện dư vào lưới điện quốc gia, họ sẽ phải tự đầu tư vào các thiết bị để giới hạn sản lượng điện dư đưa vào hệ thống điện", dự thảo nêu rõ.

Công suất của hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của từng tổ chức và cá nhân phải phù hợp với nhu cầu điện hiện tại tại thời điểm đăng ký phát triển. Bộ Công Thương lưu ý rằng quy định này áp dụng cho tất cả các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà trên toàn quốc, bao gồm cả TP.HCM thực hiện theo Nghị quyết 98 năm 2023.

Đọc thêm bài viết lĩnh vực sạc ô tô điện:

Trường hợp 2: Điện mặt trời tự sản tự tiêu

Trong trường hợp thứ hai, Bộ Công Thương đề cập đến việc hệ thống điện mặt trời trên mái nhà không kết nối vào lưới điện quốc gia để sử dụng riêng mà không bán điện cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

Trong trường hợp này, tổ chức và cá nhân khi triển khai hệ thống điện mặt trời trên mái nhà chỉ được sử dụng cho nhu cầu tại chỗ và không được phép bán điện cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Họ phải đảm bảo rằng hệ thống điện mặt trời này không kết nối với lưới điện quốc gia.

Không giới hạn công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của mỗi tổ chức và cá nhân tại thời điểm đăng ký phát triển.

Không cần phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, và không cần lập dự án đầu tư cho việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại nhà ở riêng lẻ, miễn là hệ thống này chỉ sử dụng tại chỗ và không bán điện cho tổ chức hoặc cá nhân khác, không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh điện, và có thể có yếu tố nước ngoài hoặc không.

Trong các trường hợp khác, việc thực hiện phải tuân theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm việc xin ý kiến về phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư cùng với việc lập dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, theo quy định về điện lực và đất đai, đất thuộc công trình điện lực phải có mục đích sử dụng là đất năng lượng và công năng của công trình điện lực là công trình năng lượng. Tuy nhiên, để ưu tiên cho việc triển khai điện mặt trời trên mái nhà, Bộ Công Thương cũng đề xuất giải pháp để đất và công trình xây dựng có mái nhà không cần phải thực hiện bổ sung mục đích sử dụng đất năng lượng và công năng cho công trình năng lượng.

Dự kiến nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày ký và sẽ kéo dài đến 31/12/2030, theo dự tính của Bộ Công Thương.

lieu-co-nhung-chinh-sach-nao-khac-de-phat-trien-dien-mat-troi

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH AN GIA (AG GREEN ENERGY)
Văn phòng: 816/1 Đường Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam
Lĩnh vực: Điện mặt trờisạc ô tô điện
Hotline: 0946 221 301
Email:angia.greenenergy@gmail.com
Website: ag-greenenergy.com (Điện mặt trời)
Website: https://www.thietbixedien.vn/ (Sạc ô tô điện EverEV; Sạc ô tô điện WeidmullerSạc ô tô điện BESEN)